Στο βάθος του πλάνου, πάνω δεξιά φαίνονται αμυδρά οι πλαγιές του Χ.Κ. Ανηλίου. Η κάμερα είναι σημείο αναφοράς για τους δυτικούς χιονιάδες.
https://www.snowreport.gr/snowcam/metsovo/